Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:168

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:168

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.