Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:212

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:212

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU7 Stärkt ställning för patienten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.