Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:213

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:213

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU8 Etisk bedömning av nya metoder i vården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.