Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:222

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:222

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU10 Vissa apoteksfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 april 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.