Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:275

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:275

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU13 Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 maj 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.