Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:284

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:284

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU18 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.