Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:287

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:287

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.