Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:356

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:356

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.