Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:38

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:38

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU7 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 november 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson