Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:3

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:3

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU3 Signalspaning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 oktober 2009

Liselott Hagberg

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.