Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:171

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:171

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU5 Legitimation för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.