Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:207

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:207

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU3 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.