Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:216

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:216

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU23 Riksbankens förvaltning 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:217 till Riksbanksfullmäktige

Riksdagsskrivelse 2010/11:218 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.