Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:226

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:226

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU15 Kemikaliekontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.