Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:22

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:22

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2010

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:21 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.