Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:248

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:248

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU14 OSSE får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:249 till Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.