Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:308

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:308

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2011

Ulf Holm

Ulf Christoffersson