Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:311

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:311

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.