Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:321

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:321

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.