Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:62

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:62

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU8 En ny försäkringsrörelselag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:63 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.