Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:7

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:7

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson