Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:105

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:105

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:104 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:106 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:107 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.