Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:110

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:110

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.