Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:167

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:167

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.