Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:221

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:221

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2012

Susanne Eberstein

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.