Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:224

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:224

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU16 Radio- och tv-frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2012

Susanne Eberstein

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.