Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:30

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:30

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU4 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson