Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:93

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:93

Regeringen

Miljödepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 4 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:92 till Försvarsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:94 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.