Riksdagsskrivelse 2012/13:122

Riksdagsskrivelse 2012/13:122

Riksdagsskrivelse 2012/13:122

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:123 till Utbildningsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.