Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.