Riksdagsskrivelse 2012/13:153

Riksdagsskrivelse 2012/13:153

Riksdagsskrivelse 2012/13:153

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 februari 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.