Riksdagsskrivelse 2012/13:156

Riksdagsskrivelse 2012/13:156

Riksdagsskrivelse 2012/13:156

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU23 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 februari 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.