Riksdagsskrivelse 2012/13:162

Riksdagsskrivelse 2012/13:162

Riksdagsskrivelse 2012/13:162

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson