Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksdagsskrivelse 2012/13:186

Riksdagsskrivelse 2012/13:186

Riksdagsskrivelse 2012/13:186

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 20 under punkt 20, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 april 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson