Riksdagsskrivelse 2012/13:191

Riksdagsskrivelse 2012/13:191

Riksdagsskrivelse 2012/13:191

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU3 Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 april 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson