Riksdagsskrivelse 2012/13:205

Riksdagsskrivelse 2012/13:205

Riksdagsskrivelse 2012/13:205

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson