Riksdagsskrivelse 2012/13:208

Riksdagsskrivelse 2012/13:208

Riksdagsskrivelse 2012/13:208

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU12 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.