Riksdagsskrivelse 2012/13:215

Riksdagsskrivelse 2012/13:215

Riksdagsskrivelse 2012/13:215

Riksbankens Jubileumsfond1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU11 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:214 till Riksrevisionen