Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.