Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Riksdagsskrivelse 2012/13:223

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson