Riksdagsskrivelse 2012/13:239

Riksdagsskrivelse 2012/13:239

Riksdagsskrivelse 2012/13:239

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU28 Informationsutbytesavtal med Seychellerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson