Riksdagsskrivelse 2012/13:242

Riksdagsskrivelse 2012/13:242

Riksdagsskrivelse 2012/13:242

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU16 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson