Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU19 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.