Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU19 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson