Riksdagsskrivelse 2012/13:261

Riksdagsskrivelse 2012/13:261

Riksdagsskrivelse 2012/13:261

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:262 till Nordiska rådets svenska delegation

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.