Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson