Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.