Riksdagsskrivelse 2012/13:287

Riksdagsskrivelse 2012/13:287

Riksdagsskrivelse 2012/13:287

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson