Riksdagsskrivelse 2012/13:28

Riksdagsskrivelse 2012/13:28

Riksdagsskrivelse 2012/13:28

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 november 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.