Riksdagsskrivelse 2012/13:297

Riksdagsskrivelse 2012/13:297

Riksdagsskrivelse 2012/13:297

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU30 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson