Riksdagsskrivelse 2012/13:298

Riksdagsskrivelse 2012/13:298

Riksdagsskrivelse 2012/13:298

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:299 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.