Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.