Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson