Riksdagsskrivelse 2012/13:33

Riksdagsskrivelse 2012/13:33

Riksdagsskrivelse 2012/13:33

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU6 Ändringar i radio- och tv-lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2012

Susanne Eberstein

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.